ANMÄLAN PRODUCENT 2023

EXPO:SCENKONST 2023

2023 kommer EXPO:SCENKONST att äga rum fysiskt 11-12 februari, på Gummifabriken i Värnamo. Utbudet kommer att visas som digitala ”pitchar”, max 5 min långa, med möjlighet till efterföljande frågestund 2 min på plats. En del av utbudet kommer också att visas live och stor vikt kommer att läggas vid mässan – det fysiska mötet mellan arrangör och producent. Produktionerna som presenteras skall rikta sig mot en offentlig vuxen publik, familj och/eller unga vuxna. (EXPO:SCENKONST är inte en utbudsdag för skolproduktioner.) Cirka 30 produktioner kommer att erbjudas plats på EXPO:SCENKONST. Alla utvalda produktioner kommer att erbjudas mässplats.

Innan ni anmäler er produktion är det viktigt att ta ställning till om ni har möjlighet att producera en digital pitch på max 5 min, detta är ett krav för att kunna delta på EXPO:SCENKONST. Pitchen ska ge en tydlig känsla för er produktion och kan också ge en bild av er som artist/grupp/kompani. Pitchen kan bestå av en presentation, ett utdrag eller en trailer, innehållet är upp till er. OBS! Pitchen skall inte skickas in vid första anmälan! De produktioner som blir utvalda att delta på EXPO:SCENKONST kommer att få skicka in pitch senare i processen.

ANMÄLAN ÄR STÄNGD
Deadline för anmälan var 16 september 2022