Program och sändningslänkar

På denna sida finner du alla sändningslänkar till utbudsdagen lördag 13 mars och fördjupningsdagen 14 mars, samt programkatalogen och schema för dagarna. 

Programkatalog PDF

Schema lördag 13 mars PDF
Schema söndag 14 mars PDF

 

Utbudsdagen lördag 13 mars

Länk sändning: https://vimeo.com/522356595

Sändningen ligger nu uppe i sin helhet, lösenordsskyddad. Lösenordet har skickats ut till alla som anmält sig. Om ni har en önskan om att ta del av utbudsdagen men inte har lösenordet, kontakta expo@riksteatern.se

Allt kommer att finnas tillgänglig i 14 dagar. Sändningen kommer också att textas inom kort!

 

Fördjupningsdagen söndag 14 mars

Länk kanal 1: https://vimeo.com/522732326

Länk kanal 2: https://vimeo.com/522733035

Länk kanal 3: https://vimeo.com/522733237

Sändningarna ligger nu uppe i sin helhet, lösenordsskyddade. Lösenordet har skickats ut till alla som anmält sig. Om ni har en önskan om att ta del av fördjupningssamtalen men inte har lösenordet, kontakta expo@riksteatern.se

Allt kommer att finnas tillgänglig i 14 dagar. Sändningarna kommer också att textas inom kort!