Q&A 2021

På den här sidan finner ni svar på vanliga frågor om producenters medverkan på EXPO:SCENKONST och EXPO:PLUS 2021. 

Utskickade dokument till medverkande producenter:
Information och tekniska krav: Utbudsdagen PDF

Information och tekniska krav: EXPO:PLUS PDF

 

Måste utdragen vara 7 min?

Sju min är den maximala längden på ert utdrag, men det får vara kortare. Utöver detta får ni max två minuter till att sätta in ert filmade utdrag i ett sammanhang. Det är inte ett krav att använda sig av de extra minutrarna.

 

Om filmade utdrag!

Vi har lång erfarenhet av att arrangera utbudsdagar och de som kommer dit har lång erfarenhet av att bedöma kvalitet och relevans hos det som visas. Vi vet av erfarenhet att det som uppskattas är tydlighet och enkelhet, samt att man vill se ett utdrag som så rättvist som möjligt ger en bild av vad man kommer att få se i den hela färdiga produktionen. Tänk på att det filmade utdraget är EN del, era extra 2 minuter bör utnyttjas för att tydliggöra det som INTE kan förmedlas i det filmade!

 

Får vi klippa mellan scener i vårt utdrag?

Kort svar: Ja, i nödfall. Max tre klipp/hopp!
Ja, men endast i nödfall och ni bör då förklara varför i era ”extra” 2 minuter. Max 1-3 klipp. Arrangörerna vill ha ett enhetligt utdrag ur er föreställning, för att förstå vad de skall arrangera/köpa.

 

Får vi sätta ihop ett sceniskt kollage för att kunna visa mer av föreställningen?

Kort svar: Nej
Varför? – är frågan ni skall ställa er, vad skapar ett kollage för bild av er föreställning? Gör ett kollage det lättare att förstå vad som händer i er föreställning, vad som sker eller gör ett kollage det bara rörigt för arrangörerna/inköparna? Se även svar ovan om klipp i filmat utdrag.

 

Får vi lägga in musik i filmen?

Kort svar: Nej, inte lägga till! Ja, om det ingår!
Ja, om det är en del i er föreställning och en del av ert utdrag. Att lägga musiken på ett separat ljudsår kan underlätta för oss vid streaming. Men nej om ni lägger musik på ert utdrag.

 

Vi har en trailer som vi vill använda, får vi göra det?

Nej. Trailers kommer inte att godkännas som ett filmat utdrag. Om ni har en trailer kan ni lägga det på scenkonstportalen.se som ett komplement, så kan arrangörerna gå in och titta där.

 

Måste vi micka upp rummet när vi filmar?

För att arrangörerna ska få en rättvis bild av er och er föreställning är det viktigt att ljudkvalitén är bra. Vi rekommenderar att ni använder myggor, eller annan ljudupptagning under ert utdrag. Tänk på att kameran tar upp alla ljud utan att filtrera. Med en mick, mygga eller headset kan ni kontrollera att ni hörs och att ljudet blir av god kvalité.

 

Jag har en plats på EXPO:PLUS, kommer ni att lyfta den presentationsformen under sändningen den 13 mars?

Ja. Vi kommer att uppmuntra alla arrangörer att gå in och titta på filmerna som ligger på EXPO:PLUS. Presentationerna kommer att ligga uppe under två veckor och vara tillgängliga för alla arrangörer som anmält sig till EXPO:SCENKONST 2021.

 

Hur kommer samtalet att se ut under Fördjupningsdagen den 14 mars?

Varje grupp som har blivit presenterade den 13 mars kommer att delta i ett 15 min långt fördjupningssamtal om den konstnärliga processen, tänkt målgrupp, lokalkrav och liknande. Samtalet kommer att bestå av en samtalsledare och representanter från varje grupp/producent. Varje grupp som ska delta i under fördjupningsdagen kommer att blir kontaktade kring upplägget. Samtalet sker i Teams och sänds live på Vimeo.

 

Kan ni på Riksteatern stötta oss producenter i filmandet, gällande material, teknisk support mm?

Vi kommer inte att förmedla teknik eller ekonomiskt stöd i arbetet med att producera presentationsfilmerna. Om ni har frågor gällande krav på formatet eller tekniken kan ni kontakta Claes Forsell Andersson, claes.forsell-andersson@riksteatern.se.