Intresseanmälan

Vill ni delta på EXPO:SCENKONST?

LÄNK TILL INTRESSEANMÄLAN

 Observera den korta anmälningstiden – gör er intresseanmälan senast den 8 november!

Hur ser ansökningsprocessen ut?
EXPO:SCENKONST är en utbudsdag/mässa för professionell scenkonst. Turnerande offentlig scenkonst presenteras från fria producenter, länsteatrar och Riksteatern. Publiken/deltagarna består främst av ideella riksteaterföreningar men även kommuntjänstemän, bygdegårdsföreningar och andra arrangörer av professionell scenkonst. På grund av Corona kommer en digital version av EXPO:SCENKONST äga rum våren 2021.

Sista dag att skicka in er intresseanmälan är den 8 november 2020. Därefter följer ett urvalsarbete under några veckor varpå alla som gjort intresseanmälningar blir kontaktade. Ca 30 produktioner brukar erbjudas scentid och ett fåtal brukar hamna på reservlista. Eftersom vi i år ändrar formen till digital kan det bli en del ändrade förutsättningar.

PDF: Kära producent_info_EXPO2021