Producentinfo digital utbudsdag

EXPO:SCENKONST:DIGITAL kommer att äga rum söndagen den 27 februari. Med anledning av de nya restriktionerna har vi beslutat att ställa om EXPO:SCENKONST 2022 till ett digitalt evenemang. Söndagen den 27 februari samlar vi arrangörer och producenter i en digital samtalsdag där vi utifrån olika teman kommer att diskutera scenkonst tillsammans. Det här blir ett utmärkt tillfälle för er att möta arrangörerna.

Anmäl er till samtalsdagen under fliken Anmälan här uppe i menyn senast 20 februari. Deltagandet är kostnadsfritt.

ERA 7-MINUTARE kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida för arrangörerna att se i förväg och ta med sig in i den digitala utbudsdagen. Filmerna kommer också att ligga kvar på vår hemsida under en period efter utbudsdagen.

För 7-minutrarna gäller:

NY DEADLINE den sista januari! Den förra deadlinen var satt med hänsyn till att vi skulle hinna bearbeta filmerna för att visas i bio-format. Vi kommer fortfarande behöva se över filmerna så att de håller en önskad kvalitet och i vissa fall bearbeta ljudnivån så att alla klipp håller samma ljudnivå. Vi vill att ni textar filmerna om möjligt. Om ni inte har möjlighet att göra detta vill vi att ni även bifogar manus för det aktuella utdraget.

OBSERVERA att vi är medvetna att många av er har problem med inspelningarna pga covid i ensemble eller team. Om det är så att ni har svårt att nå deadline så inled en kommunikation med oss – vår förhoppning är ju att tillsammans med er kunna leverera ett stort och bra utbud till arrangörerna.

ALL KOMMUNIKATION KRING FILMERNA sker i direkt kontakt med claes.forsell-andersson@riksteatern.se och INTE via denna mail.

PROGRAMBLAD Utöver era filmer behöver vi en bild i liggande format och en beskrivande text på MAX 450 tecken inklusive blanksteg, till ett programblad. Detta behöver skickas in så snart som möjligt till anya.johansson@riksteatern.se ALL kommunikation kring programblad sköts med Anya och INTE till denna mail.

PS! Om ni redan har bokat hotell – kom ihåg att avboka!

Vi gör den här dagen tillsammans och ert deltagande är viktigt! Vi ser fram emot att ses den 27 februari hälsningar EXPO:gänget!