Teknisk guide

Detta är en guide med riktlinjer och råd för filmning av scenkonst. Guiden är framtagen av Filmbruket AB.

Utdrag

Ett utdrag är ett utsnitt taget rakt ut från föreställningen. Det går bra att man klipper mellan olika kameravinklar, så länge det fortfarande är taget rakt ut från en del av föreställningen. Det är inte ett utdrag om den innehåller ihopklippta sekvenser från olika platser från föreställningen.

Bra exempel: https://www.youtube.com/watch?v=zU5drAwXzJI
Mindre bra exempel: https://www.youtube.com/watch?v=gUPHDeomPhQ

Presentationerna skall endast innehålla turnerande föreställningar! Institutioner som har flera turnerande föreställningar kan visa utdrag ur mer än bara en föreställning. Men observera att föreställningar som enbart spelas på hemmaplan istället får presenteras vid respektive mässbord.

Bilden

  • Tänk på att vara noggrann med vilket utsnitt ni väljer i bilden. Det vill säga att man bara ser det man ska se i kameran, och inte en massa annat i kanterna.
  • Placera kameran framifrån så ni får en så centrerad bild som möjligt

Bra exempel: https://www.teatercentrum.se/de-ofodda/

Kameran är placerad nära scenen, är centrerad i helbild och man ser bara det som är relevant av scenrummet

Mindre bra exempel: https://www.youtube.com/watch?v=cRVSPFNlXB4

Kameran är placerad på sidorna och långt ifrån. Det går bra att en del av den främre publiken syns. Särskilt vid föreställningar för mindre barn kan det vara relevant att få en uppfattning om hur barnen reagerar på föreställningen.

Ljud

Det är viktigt att den digitala publiken hör vad ni säger på scenen. Använder ni kamerans ljudupptagning, tar den upp ljudet i hela rummet. Har ni publik närvarande vid inspelningen hörs allt oljud därifrån också. Ju längre i från scenen ljudupptagningskällan är desto sämre blir ljudkvaliteten. Det optimala är myggor och kanske någon rumsmikrofon som spelas in via ett mixerbord. Men det blir också bra att bara använda rena mikrofoner. Viktigt då att de är riktade och står nära scenen.

Bra exempel: https://www.youtube.com/watch?v=wfqaDa39At8

Här har man använt extern mikrofon.

Mindre bra exempel: https://www.youtube.com/watch?v=32R6DMNPH6o

Här används ljudupptagning via kameran, därför hör vi ekot från rummet när de pratar. Kameran är även långt i från scenen, vilket sänker förmågan att kunna uppfatta vad som sägs.

https://www.teatercentrum.se/victors-variete-o-virrvarr/

Här används också kameran för ljudupptagning, men den är närmare scenen, vilket gör att man ändå kan uppfatta bättre vad som sägs.

Ljus

Scenljuset är ofta skapat för en fysisk publik. När ni ska spela in en föreställning kan ni behöva lätta upp hela ljussättningen i vissa mörkare partier. Om det ska vara ett mörklagt parti, går det bra att ha det mörkt även vid inspelning. Men så fort den digitala publiken ska uppfatta någon rörelse eller någon detalj, måste ni ha på mer ljus än ni skulle ha för en fysisk publik.

Vissa kameramodeller kan ha svårt att uppfatta en riktig röd ljussättning, uv-ljus och vissa blå färger. Om ni har en ljussättning där vissa sekvenser är väldigt mättad röd (som exempel) kan det därför bli svårt för kameran.

TIPS 1: Gå igenom ljussättningens extrema delar (de mörkaste, de ljusaste, de delar som har stora kontraster mellan färger eller ljus/mörker) och se hur de ser ut i kameran, och arbeta med ljussättningen för att dessa ska se bra ut digitalt.

TIPS 2: sätt kamerans inställning på manuellt läge. Då undviker ni att kameran själv försöker hitta fokus mitt i föreställningen, eller att den försöker justera ljuskänsligheten i en sekvens som ska vara mörk.

Mindre bra exempel: https://www.teatercentrum.se/pinocchio/

Här har man inte arbetat med att anpassa ljussättningen till kamerans öga och skådespelarna hamnar mycket mer i mörkret när man ser genom kameran.

Sammanfattning!

  • Utdrag, filma ett utdrag, vi vill inte presentera trailers!
  • Längd, totala längden skall vara 7 minuter. Inte längre, men ok om lite kortare.
  • Ljudet, en stor del av upplevelsen i film är ljudet, ett dåligt ljud drar ner upplevelsen. Säkerställ att ert utdrag har bra ljud, lyssna igenom och ta hjälp av ljudkunniga/ljudtekniker.
  • Textning, ni får gärna texta ert utdrag själva, då säkerställer ni att det blir korrekt gjort. Om inte bifoga gärna manus så textar vi.
  • Upplösning, vi vill ha högupplösta versioner av era filmer, 1080 HD eller ännu bättre. Eller original filer med filmen.
  • Rättigheter, säkerställ att alla rättigheter – musik, text och scenografi m.m. i ert utdrag är ok för visning via filmade utdrag och online.
  • Se ovan för mer tips!

Ert färdiga filmade material kan skickas – gärna via fildelningstjänster som We Transfer eller liknande – till: claes.forsell-andersson@riksteatern.se