Upplägg Expo Scenkonst 2023

OBS! Deadline för ansökan var 16 september 2022, produktioner som blivit inbjudna att delta i urvalet har nu blivit kontaktade.

2023 kommer EXPO:SCENKONST att äga rum fysiskt 11-12 februari, på Gummifabriken i Värnamo. Utbudet kommer att visas som digitala ”pitchar”, max 5 min långa, med möjlighet till efterföljande frågestund 2 min på plats. En del av utbudet kommer också att visas live och stor vikt kommer att läggas vid mässan – det fysiska mötet mellan arrangör och producent. Produktionerna som presenteras skall rikta sig mot en offentlig vuxen publik, familj och/eller unga vuxna. (EXPO:SCENKONST är inte en utbudsdag för skolproduktioner.) Cirka 30 produktioner kommer att erbjudas plats på EXPO:SCENKONST. Alla utvalda produktioner kommer att erbjudas mässplats.

Innan ni anmäler er produktion är det viktigt att ta ställning till om ni har möjlighet att producera en digital pitch på max 5 min, detta är ett krav för att kunna delta på EXPO:SCENKONST. Pitchen ska ge en tydlig känsla för er produktion och kan också ge en bild av er som artist/grupp/kompani. Pitchen kan bestå av en presentation, ett utdrag eller en trailer, innehållet är upp till er. OBS! Pitchen skall inte skickas in vid ansökan! De produktioner som blir utvalda att delta på EXPO:SCENKONST kommer att få skicka in pitch senare i processen.

Mer information kring pitchar, samt deadlines för de olika formerna av deltagande, kommer att skickas ut till de producenter som väljs ut att delta på EXPO:SCENKONST 2023. Urvalet beräknas vara klart under oktober 2022.

Kontaktperson för producenter:
Therese Ramstedt, Riksteatern Väst
therese.ramstedt@riksteatern.se