Urvalskriterier

Utbudet för varje år väljs med omsorg och genom en gedigen urvalsprocess. Urvalet görs av en referensgrupp bestående av konsulenter från alla de sju södra/västra länen som arrangerar utbudsdagen. Det väljs med fokus på en jämn fördelning och mångfald i produktionerna mellan genrer, form, innehåll, storlek och prisklasser. Se urvalskriterierna här nedan. 

nyskapande/fördjupande
Våra möjligheter att välja scenkonst som erbjuder kontinuitet i scenkonsttraditioner som vår publik uppskattar och/eller som erbjuder nyheter och överraskningar för både ny och återkommande publik. Vi väljer den balans som vi vill ha mellan välkänt och nytt i tematik, genrer, spelplatser, teknik, språk, tilltal, publikgrupper…

tillgänglighet/arrangörsfokus
Våra möjligheter att välja scenkonst som vi har tekniska, ekonomiska, tidsmässiga förutsättningar att arrangera och sälja. Vi överväger en föreställnings längd, antal medverkande, gage, biljettpris, prisvärdhet, vår relation till producenten. Vi tänker på att den publik vi vill nå kan behöva tillgång till vägledning, transport, mat, dryck, paus, barnvakt, rullstolsramp, hörselslinga, textning, syn- och teckentolkning…

angelägenhet/publikfokus
Våra möjligheter att välja scenkonst som sätter publikens tankar och känslor i rörelse, som ger möjlighet till mänskliga möten på och utanför scenen, som skapar en arena för samtal om teman som är viktiga och aktuella för vår publik, som gestaltar olika mänskliga erfarenheter av kön, sexualitet, funktionalitet, kroppsstorlek, religion, ålder, bostadsregion, språk, härkomst, migration, familjeförhållanden…

hantverk/garant
Det är ofta – inte alltid – under denna rubrik man hittar garanten för en föreställning; vad är det främsta argumentet för en potentiell publik att köpa biljett till föreställningen? Här diskuterar vi våra möjligheter att välja scenkonst med skicklig gestaltning i text, regi, koreografi, skådespeleri, dans, musik, sång, scenografi, mask, kostym, ljus, ljud, scenteknik…

Riksteaterns strategi för jämlikhet och mångfald
Urvalsarbetet genomsyras också av vår gemensamma strategi för jämlikhet och mångfald.

Klicka här för att ladda ner och läsa strategin i sin helhet.