EXPO:SCENKONST:DIGITAL

UTBUD 2022

Här presenteras utbudet för Expo:Scenkonst:Digital 2022. Utbudet är uppdelat på små, mellanstora och stora scener, samt regionala institutioner. Under respektive kategori ligger föreställningarna i bokstavsordning på producentens namn. Under varje produktion finns en länk till en film framtagen speciellt för er arrangörer, samt en länk till scenkonstportalen för mer info. Håll till godo!
Utbudskatalog: EXPO:2022
Schema: Information och tider EXPO 2022 

SMÅ SCENER

MELLANSTORA SCENER

STORA SCENER

ALTERNATIVA SPELPLATSER

LÄNSTEATRAR

TEATERCENTRUMS BOKNINGSBONUS